Tietosuoja

Verhoomo Stoppa noudattaa 25. toukouuta 2018 voimaan tulevan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (general Data Protection Regulation, GDPR) sisältämiä henkilötietojen suojaamista koskevia sääntöjä.

Henkilötietojen kerääminen
Verhoomo Stoppa tallentaa yhteydenotto-lomakkeella, sähköpostitse, puhelimitse tai kasvokkain asiakkaan antamat henkilötiedot. Yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakkaan suostumuksella asiakassuhteen syntyessä, ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Verhoomo Stoppa tallentaa asiakkaan henkilötietoja, jotta voi:
- välittää asiakkaille tietoja työtilauksensa etenemisestä, toimitusta koskevaa tietoa jne.
- laskuttaa asiakasta
- arkistoida työtilaukset mahdollista myöhempää tarvetta varten
- analysoida ostokäyttäytymistä ja parantaa yrityksen palveluita
- tilastointia varten

Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä
Verhoomo Stoppa
Upslaakintie 24, 07130 Anttila
puh. +358 40 5837101
Y-tunnus: 2631129-6
info@stoppa.fi

Rekisteriasioista vastaavan yhteystiedot
Eva Jägerholm-Brunberg
info@stoppa.fi
puh. +358 40 5837101

Rekisterin nimi
Verhoomo Stoppan asiakastietorekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus
Asiakassuhteiden hoitaminen

Rekisteriin tallennettava tieto
Asiakkaan nimi
Asiakkaan osoite
Asiakkaan postinumero ja -toimipaikka
Asiakkaan puhelinnumero
Asiakkaan sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Työtilaus
Tietoja säilytetään asiakassuhteen ajan, jonka jälkeen työtilaus tietoineen arkistoidaan ja poistetaan rekisteristä asiakkaan omasta pyynnöstä.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia tietojen oikaisua ja poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tietojen luovutus
Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Tietoja ei myöskään luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin.

Rekisterin suojaus
Rekisteri on suojattu ulkopuolisten käytöltä. Rekisteriin tallennetut tiedot säilytetään salattuina. Rekisteriin pääsy on ainoastaan henkilöillä, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterissä olevien tietojen käsittelyä.